Ценоразпис

ЦЕНИ И АБОНАМЕНТИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ*

Еднократно посещение – 12 лв. неограничено
Месечен абонамент – 45 лв.
Тримесечен абонамент – 80 лв.
Шестмесечен абонамент – 150 лв.
10 предплатени посещения за 3 месеца – 50 лв.

 

ЗА КЛИЕНТИ ПОД 16 ГОДИНИ


Еднократно посещение до 17 ч. без почивните дни – 3 лв.

Еднократно посещение след 17 ч. и в почивните дни – 5 лв.

За абонаменти важат цените за възрастни.

„“Клиенти под 16 години се допускат в залата само с квалифициран придружтел.

Клиенти под 7 години се допускат в залата само с родител.

 


КУРСОВЕ И ИНСТРУКТОРИ


Първоначално обучение за възрастни 2 ч. – 40 лв.
Тренировка с инструктор – 15 лв./ч.

“ за обучение и тренировки трябва предварителна уговорка с инструктор.


НАЕМАНЕ НА ИНВЕНТАР
Седалка –  2 лв.
Обувки за катерене – 5 лв.

Динамично въже- 10 лв.

* Инвентар за нови клиенти се дават под наем само след кратък тест с инструктор.

ИНСТРУКТОРСКИ ЛИЦЕНЗИ*

Водене на групи до 7 души – двукратния размер на такстата за времето на курса за един посетител.
Водене на групи до 15 души – трикратния размер на таксата за времето на курса за един посетител.

* Ако курсове с деца се провеждат след 17 ч. или в почивни дни важи тарифата за възрастни.

ЗА нарушаване на реда в залата дежурния администратор може да налага глоба от 120 лв.. или наказание отстраняване от залата. За клиенти под 16 г. глобата се заплаща от придружителя.