Индивидуални занимания

Индивидуални  тренировки

Индивидуалните тренировки дават възможност за провеждане на занимания по всяко едно време на деня и годината. Запознаване с нови непознати обекти за катерене в зависимост от интересите и възможностите.

Могат да се прилагат различни методи на тренировка и усъвършенстване на знанията.

Чрез индивидуалните занимания се има възможност да се провеждат занимания със всички възрастови групи дори и при наличие на някои заболявания.

Чрез прилагането на индивидуална програма за катерене се постига възможност за целенасочена работа за специални физически качества неоходими за по–бързото и правилно развитие.

Вашият коментар