Зала Гравити

За залата

Зала за спортно катерене Гравити се състои от пет отделни сектора, различаващи се по трудността и начина на катерене разположени на 900 м2 площ.

Сектор 1 – начинаещи, маршрутите за катерене са с ниска трудност, от 4-та до 6-та категория, повечето са оборудвани за катерене с горна осигуровка.

Сектор 2 – прогресиращи, маршрутите са със средна трудност от 6а до 7а, малка част от тях са оборудвани за катерене с горна осигуровка.

Сектор 3 – напреднали, маршрутите са с висока трудност от 7а до 8б, няма възможност за катерене с горна осигуровка.

Сектор 4 – болдер, в този сектор се катери без въже, маршрутите са с различна трудност и има много варианти за импровизация.


Сектор 5 – деца, в този сектор маршрутите и начина на осигуровка са съобразени с възможностите на децата